Bảng tính cước 3G, 4G LTE tại hàn quốc

   I : BẢNG TÍNH CƯỚC 3G : SK / KTF / LG

  Lưu ý: Chứng minh thư còn thời hạn 1 ngày trở lên là có thể

             mua được tất cả các mạng KTF,SKT,LG

  SK 3G 요금제


   

   SK 3G 요금제  신포준  올인원 34  올인원 44  올인원 54  올인원 64  올인원 78 올인원 94 
   Gói cước  12,000원  34,000원  44,000원  54,000원  64,000원  78,000원  94,000원
   Phút gọi miễn phí  0분  150분  200분  300분  400분  600분  800분
   Tin nhắn  0건  200건  300건  300건  400건  600건  1050건
   Internet truy cập  0MB  100MB  500MB     Miễn phí hoàn toàn   

  vào mạng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu.Ngoài ra còn có Gói cước cơ bản : 12 000won , Gọi cuộc nào tính tiền cuộc đó,


  .............*****...................**********..................*****..........................


  KTF 3G 요금제

   

   KTF 3G 요금제  신포준  I-슬림  I-라이트  I-밸류  I-미디업  I-스페설 I-프리미엄 
   Gói cước  12,000원  34,000원  44,000원  54,000원  64,000원  78,000원  94,000원
   Phút gọi miễn phí  0분  150분  200분  300분  400분  600분  800분
   Tin nhắn  0건  200건  300건  300건  400건  600건  1000건
   Internet truy cập  0MB  100MB  500MB     Miễn phí hoàn toàn


  vào mạng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu.Ngoài ra còn có Gói cước cơ bản : 12 000won , Gọi cuộc nào tính tiền cuộc đó,


  .............*****...................**********..................*****..........................


  LG 3G 요금제


   

   LG 3G 요금제  신포준 스마트 34 스마트 44 스마트 54 스마트 64 스마트 72 스마트 94 
   Gói cước  12,000원  34,000원  44,000원  54,000원  64,000원  72,000원  94,000원
   Phút gọi miễn phí  0분  150분  200분  300분  400분  600분  1000분
   Tin nhắn  0건  150건  300건  300건  400건  600건  1000건
   Internet truy cập  0MB  1GB  1GB     Miễn phí hoàn toàn  vào mạng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu.Ngoài ra còn có Gói cước cơ bản : 12 000won , Gọi cuộc nào tính tiền cuộc đó,

   


   

   II : BẢNG TÍNH CƯỚC 4G LTE : SK / KTF / LG

  SK / KTF 4G LTE 요금제

  Bảng tính cước 4G-LTE ( KTF, SK )


      

   
  -----*****-----------*************-----------*****-----


   Bảng tính cước 4G-LTE (  LG ) 요금제

  요금제기본료(월)음성메시지데이터부가혜택
  69,000원
  (75,900원)
  이동통신 3사 무제한 무제한 5GB
  • 매너콜
  • U+zone
  • U+ Box
  • U+ Navi
  • mVoIP
  79,000원
  (86,900원)
  8GB
  89,000원
  (97,900원)
  무제한 12GB
  99,000원
  (108,900원)
  16GB
  124,000원
  (136,400원)
  무제한

   

   

  요금제기본료(월)음성메시지데이터부가혜택
  U+ 모바일 가입자간그 외
  34,000원
  (37,400원)
  무제한 110분 무제한 750MB
  • 매너콜
  • U+zone
  • U+ Box
  • U+ Navi
  • mVoIP
  42,000원
  (46,200원)
  140분 1.4GB
  52,000원
  (57,200원)
  195분 2.1GB


  Chú ý:

  -Quý khách có thể lựa chọn cho mình gói cước phù hợp tương đương

  với các nhà mạng KTF,SKT,LG

  VIDU: Mạng KTF gói 44 000Won

  --> miễn phí 200phút gọi miễn phí

  --> 300 tin nhắn miễn phí

  --> Internet 500 Mb truy cập miễn phí

  -Nếu sử dụng quá số lượng phút gọi miễn phí hoặc số lượng tin nhắn

  miễn phí hay dung lượng truy cập 3G sẽ bị tính thêm cước.

   Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi !

   

  Các tin cùng chủ đề

Chi tiết giỏ hàng

Tài khoản thanh toán

  Tên chủ TK: PHAM THU HONG

  Số TK: 9560415056883

  Tên chủ TK: TRAN VAN THANH

  Số TK: 8930201368021

x